Oto lastikleri

Oto lastik, kauçuk, kord bezi, çelik teller gibi birçok malzemeden imal edilir. Lastik üreticisi tarafından belirtilen yük nakil kapasitesine müsait olarak kullanılmalıdır. Çünkü, aracın yük dengesinin eşit olarak zemine doğru yaymakta, böylece aracın dengesini de sağlıyor. Özellikle yüksek hızlarda yol tutuş ve denge sağlanması önemli bir sorundur. Aynı sürede fren sırasında da lastiğin yol tutuş gücü devreye girerek, aracın savrulma miktarı da oto lastikten etkilenir. Lastik ömrü ortalama olarak 5 sene kadardır. Yol tutuşu, virajlarda ve hızlanmalarda yol tutuş ve çekme özelliklerine bakılarak gözlemlenebilir. Lastiğin çıkardığı sesler de sorun olduğunun göstergesi olabilir. Lastik kontrolü sırasında tork kullanılarak bijon ve somunlar sıkıştırılmalı ve sağlamlığı sağlanmalıdır. Beş yıldan fazla kullanım sağlanması için müsait şartlarda kullanım sağlamalı, sıklıkla lastik kontrolleri yapılmalı ve mevsimsel koşullara müsait oto lastik seçimi yapılmalıdır. Lastik ve jant seçiminde görüntünün uygunluğundan ziyade araca müsait ebatta seçim yapılıp yapılmadığı önem gösterir. Bu seçimler aracın güvenliğini sağlamada etkilidir. Lastik kontrollerinin, araç bakımı ile birlikte titizlikle yapılması hem güvenliği, konforu hem de yakıt tasarrufunu sağlıyor. Bunun üzerinde kullanım tavsiye edilmemekle birlikte bu süre kullanıma bağlı olarak kısalabilmektedir. Lastiklerin kullanımı sırasında gözlem yapmak önemlidir. Aracın kullanımı sırasında yol tutuşu, titremesi, çıkardığı sesler, devinim sırasında çekme olup bulunmadığı gözlemlenmelidir. Bu ve gibi birçok faktörün etkisiyle birlikte, bir uzmana danışılması, değişim konusunda düşünce verecektir. iklim şartlarına müsait lastik kullanımı da önemlidir. araç lastiği, araca birçok farklı işlev kazandırır. Bu işlevlerden birileri yol tutuş, güvenlik, devinim kabiliyeti ve dengedir. Aracın üreticisinin özgün oto lastik özellikleri hakkında uyarılarına uyulduğu, mevsimsel değişimlere müsait lastik kullanıldığı ve sık sık lastik kontrolleri yapıldığı sürece lastiklerde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Subap kapaklarının da kapalı olması sağlanmalıdır. Kauçuk, kord bezi ve çelik konstrüksiyonlarla oluşturulan lastikler, aracın hem hareketinde hem de durmasında etkilidirler. Aracın virajlarda ve hızlanması sırasında sarsıntıyı azaltarak konforlu yolculuk yapılmasını ve güvenli yol tutuş özelliğinin sağlanmasını gerçekleştirirler. Direk zeminle bağlantı kuran lastikler aracın her çeşitli özelliğinin zemine direk yansıtılmasını sağladığından, sürücü kontrolünü araca direk yansıtmaktadırlar. Oto lastiklerin tüm bu özellikleri düşünüldüğünde güvenli bir yolculuğun sağlanmasında lastik seçiminin ne kadar önemli olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Aracınıza oto lastik alınırken evvela araç için üreticinin kullanılmasını önerdiği orijinal lastik nitelikleri dikkate almak mecburdur. Öncelikle lastiklerin diş derinliği, iklime uygun olup olmadığı, çapı, kesit genişliği, yanak ve yüz teferruatları ile en fazla yük taşıma ve hız kapasitesi bu gibi bilgiler de dikkate alınmalıdır. Oto lastiklerin ve yedek lastik havalarının 15 günde bir kontrol edilmesi gerekmektedir. Seyahate gidilecekse stepnenin hava basıncı tam olarak kontrol etmek zorunludur. Lastik havalarının değerleri yük taşımada, hızlanma esnasında ve mevsimsel koşullarda ciddi bir şeydir. bilhassa kış aylarında lastik havası indirilmemeli, buzlu yahut stabilize zeminlerde lastik hava basıncı eksiltilmemelidir. Vasıtanız yüklü iken lastik basıncı eksiltilmemelidir. Böylelikle vasıtaların yol tutuş performansı etkili biçimde elde edilir. İvmelenmede ve viraj alma esnasında yol tutuşu sunar. bilhassa vasıta viraj alırken lastiğin uygunluğu yardımıyla savrulma engellenirken iyi bir yol tutuş elde edilerek sağlıklı bir seyahat elde edilmiş olur. Oto lastik, vasıtanızın vazgeçilmez parçalarından biridir. Otomobilin, yol tutuşunu, dengesini sağlamaktadır. En ciddi nitelikleri aracın hareketini ve durmasını sağlamak, vasıtaların süratlenmesi mecburiyetinde etken yol tutuşu sağlayarak dönüşlerde yahut düz biçimde harekette dengesini korumak, yolun cinsine bağlı şekilde aracın sarsıntılarını engellemek ve bütün bunlar yardımıyla konforlu ve sorunsuzca bir yolculuk sağlamaktır. vasıta lastikler yardımıyla direkt yol ile bağlantı kurar. vasıta güvenliğinde ve yakıt tasarrufunda uygulanan oto lastik cinsi ciddi bir şeydir. Lastik seçiminde öncelikle satın alınan aracın üretici firmasının tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. nedeni ise lastikler ebatları, diş genişliği ve lastik basınçları araçlara özeldir. Lastik değiştirilmesinin gerekli bulunduğu durumlar diş genişliğinin minimuma indiği durumlar, lastiğin sivri bir cisim yahut yüzey yüzünden delinmesi, lastiğin kauçuk yapısının zedelenmesi, oto lastik ömrünün dolması bu gibi oldukça çok durumdur. Oto lastik değişimleri diş genişliği 1, altı mt. olduğunda yapılmalıdır. Kış lastiklerinde ise uygun diş genişliği 3mm’dir. Bu değerler bir profesyonel sebebi ile takip edilmelidir. Lastik havası taşınan yük durumu, mevsimsel koşullar ve gündelik kullanıma uygun şekilde ayarlanmalıdır. Lastik havası en az iki haftada bir kontrol edilirken aynı anda yedek lastiğin kontrolleri de aynı şartlarda yapılmalıdır. Yedek lastik kullanıma hazır tutulmalıdır. Lastik kontrolünde dikkat edilecek en ciddi nokta yol tutuş, hareket, hız alma bu gibi oldukça çok faktörü etkileyen özelliklerinin sayılan bu faktörlere uygun olup olmadığının devamlı şekilde gözlenmesidir. Hava şartlarına meyilli şekilde kullanmak yol tutuş ve güvenli bir seyahat sağlanması için gereklidir. Lastik havalarının sık şekilde kontrol edilmesi gerekir. metodlar buzlu yahut karlı olduğunda hava basıncı indirilmemelidir. Lastiğin uzun ömürlü olması için bozuk yollarda yüksek hız yapılmamalıdır. Oto lastik kullanmak esnasında kaldırım yahut sivri yüzeylerden uzak durulmalı, kış lastiklerinde dış derinliğin 3 mm’den az olmamasına dikkat edilmelidir. Lastik kontrolünün çok çok yapılması da gereklidir. Oto lastik kullanımında en ciddi noktalardan biri de mevsime uygun lastik kullanımıdır. Kış lastiklerinde oto lastik diş derinliği uygun olmalıdır. Diş derinliği 1, altı mm’ye azalma gösteren lastiklerin ise değiştirilmesi zorunludur. Lastik ömrü kullanıma göre değişmekle beraber çoğunlukta en fazla 5 yıldır. 5 yıl yahut daha çok kullanılması mecburiyetinde ise yılda bir lastik kontrolü yapılması gerekmektedir. Lastik kontrolleri profesyonel bireyler sebebi ile yapılmalıdır. Kişiye özel sürüş esnasında da lastiklerin nitelikleri takip edilmelidir. Yol tutuş performansında oluşabilecek negatif olumsuzluklar, lastik sesleri, çekiş gücü bu gibi niteliğindeki olumsuzluklar hissedildiğinde, bir profesyonel kişinin görmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir